ODČITATELNÁ POLOŽKA NA VÝZKUM A VÝVOJ

  

Prostřednictvím odčitatelné položky na výzkum a vývoj může vaše společnost uspořit rovných 190 tisíc z každého milionu investovaného do vývoje. V roce 2015 uspořilo díky tomuto ustanovení přes tisíc českých podniků necelé 2 miliardy korun.

  

Kontaktuje nás pro bezplatnou a nezávaznou analýzu

INFO LINKA ALMA CG: 222 999 640

  

Alma CG poskytuje své služby v oblasti odpočtu na výzkum a vývoj více než 300 společnostem v České republice, pro které úspěšně uplatnila více než 2 600 projektů v celkové výši 2,8 mld. Kč.

  

 

GRANTOVÉ A DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

    

V novém dotačním období 2014 – 2020 bude na dotační projekty v České republice rozděleno z Evropských strukturálních a investičních fondů cca 20,5 miliard €.

   

Alma CG poskytne vaší společnosti komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, od monitoringu vhodných dotačních příležitostí, podání žádosti o dotaci až po kompletní administraci projektu, včetně výběrových řízení.

 

Kontaktuje nás pro bezplatnou a nezávaznou analýzu

INFO LINKA ALMA CG: 222 999 640